BE - BLOK

BETÓNOVÝ BLOK NA BUDOVANIE DELIACICH STIEN SKLÁDOK SYPKÝCH MATERIÁLOV A OPORNÝCH MÚROV

Betónové bloky pre budovanie konštrukcií tzv. suchou cestou bez použitia mált a lepidiel

Jednoduchá manipulácia vďaka demontovateľným závesným okám 

Jednoduchá montáž a demontáž konštrukcií a presun blokov na iné miesto použiti

 

Betónové bloky v rozmeroch:

  • 600x600x600
  • 1200x600x600
  • 1800x600x600 

Certifikovaný výrobok v zmysle STN EN 13369