Betonáreň Bratislava Pod. Biskup. - odoslať e-mail
šesť + osem =

Prevádzky - Betonáreň Bratislava Pod. Biskup.

bisk

Spoločnosť je pripravená splniť požiadavky odberateľov výrobou viacerých druhov betónov so širokými vlastnosťami ich použitia. Podľa pevnostnej triedy v tlaku ponúkame tieto základné sortimenty betónov:

  • betóny v triede C 8/10 – C 50/60,
  • cestné betóny CB III,
  • cementové potery C 12/15 – C 25/30,
  • hydraulicky stmelené zmesi CBGM C 3/4 – CBGM C 12/16

Využitím špecifických vlastností špeciálnych cementov, prímesí (napr. elektrárenský popolček) a betonárskej chémie a ich kombináciou sme pripravení vyrábať špeciálne betóny so špeciálnymi vlastnosťami a to tak podľa receptúry zákazníkov, resp. podľa nami navrhnutej receptúry, ktorá zodpovedá špeciálnym požiadavkám projektu stavby.

Inštalovaná technológia

Spoločnosť si uvedomuje veľký význam dodržiavania technologickej disciplíny pri spracovaní betónu. Garanciou vysokej technologickej úrovne výroby betónu je inštalované výrobné zariadenie dodané firmou MERKO v roku 2006, ktorá patrí k významným dodávateľom kompletných technologických celkov, vrátane riešenia tepelného a vodného hospodárstva. Toto zariadenie s kapacitou výroby betónových zmesí 80 m3/hod zodpovedá najvyššej technickej a technologickej úrovni uplatňovanej v súčasnosti pri výrobe betónových zmesí.

Naša spoločnosť ďalej zabezpečuje:

  • tak primárnu dopravu čerstvého betónu na stavenisko (v autodomiešavačoch),
  • ako aj sekundárnu dopravu, resp. uloženie betónu na stavbe (pomocou čerpadla).

Spoločnosť investovala významné finančné prostriedky na ochranu životného prostredia, keď vybudovala recyklačné zariadenie, ktoré vytvára uzavretý cyklus pri výrobe ako aj odlučovač ropných látok, ktorý chráni zdroj pitnej vody v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitného ostrova.

 

Adresa prevádzky:
LADCE Betón, s.r.o.
Lieskovská cesta 1/A
821 06 Bratislava

Riaditeľ prevádzky:
Karol Noskovič
+421 918 888 074 
noskovic@ladcebeton.sk
Vedúci prevádzky:
Tomáš Jablončík
+421 915 795 816 
bratislava@ladcebeton.sk
 

Strojník:
+421 911 500 383