Prevádzky - Betonáreň Tvrdošín

Betonáreň bola zrušená ku dňu 1. 7. 2020.