Kontakt

 

Sídlo spoločnosti LADCE Betón, s.r.o.
Janka Kráľa 601
018 63  Ladce

IČO: 31333389
IČ DPH: SK 2020335878
Spoločnosť zapísaná v obch. reg. Okr. súdu Trenčín
Oddiel: Sro, Vložka č.: 35188/R

Bankové spojenie SK78 0200 0000 0012 1754 2155
SK08 7500 0000 0040 0743 2197
Elektronické faktúry
Konateľ spoločnosti Ing. Mária Kebísková
tel.: +421 42 4603 107
e-mail:

Ing. Jozef Šutara
tel.: +421 42 4603 102
e-mail:
Riaditeľ spoločnosti Ing. Pavol Padych
tel.: +421 911 500 389
e-mail:
Manažér kvality Ľudmila Barcíková
tel.: +421 917 598 777
e-mail:
Technológ Ing. Mário Klimek
tel.: +421 905 437 157
e-mail:
Betonáreň Bratislava Karol Noskovič
+421 918 888 074 
Bratislava Pod. Biskup. Karol Noskovič
+421 918 888 074 
Betonáreň Galanta Ľubomír Kollár
+421 918 242 498
Betonáreň Nitra Ľubomír Kollár
+421 918 242 498
Betonáreň Trenčín Peter Barcík
+ 421 907 887 802
Betonáreň Podlužany Peter Barcík
+ 421 907 887 802