Úvod - O nás

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 1. 8. 2017 došlo k zmene obchodného mena Donaubeton s.r.o.. Od tohto dátumu bude spoločnosť pôsobiť pod obchodným menom LADCE Betón, s.r.o.. Táto zmena je prejavom spojenia  spoločností LADCE Betón a Donaubeton. Pre obe spoločnosti je to krok k posilneniu prítomnosti v Bratislavskom regióne a k znásobeniu služieb a flexibility v oblasti dodávok transportbetónu.