Vybrať prevádzku

Čerstvý betón je jeden z najuniverzálnejších stavebných materiálov tejto doby. Nezmazateľnú stopu zanecháva naprieč širokého spektra projektov počnúc individuálnou výstavbou  cez občiansku výstavbu, inžinierske a priemyselné objekty, až po potreby prefabrikovanej výroby. Naša spoločnosť sa  výrobou čerstvého betónu začala zaoberať v roku 1992, v roku svojho vzniku. Začínali sme s jednou betonárňou v Bratislave a k dnešnému dňu sa počet prevádzok rozšíril na aktuálne číslo osem.

Na všetkých prevádzkach dbáme predovšetkým na vysokú kvalitu vyrobeného betónu a to sa dá samozrejme dosiahnuť jedine použitím kvalitných vstupných surovín a odborným prístupom zamestnancov reflektujúcich moderné trendy v stavebníctve. Použitím vysokokvalitného cementu z materskej spoločnosti Považské cementárne a.s., ako aj triedených štrkov z certifikovaných štrkovní a prísad do betónov od renomovaných partnerov nastavujeme dlhodobo vysokú latku v segmente výrobcov transportbetónu. 

Popri výrobe betónu zabezpečujeme samozrejme aj transport a čerpanie betónu na zmluvných projektoch, tak aby naši partneri dostali komplexné služby poskytované v našom segmente podnikania.
Portfólio našich produktov:
čerstvý betón tried C 8/10 až  C 50/60
čerstvé betóny s prívlastkami : vodostavebné, mrazuvzdorné, odolné voči chemickým vplyvom
betónové potery
cestný betón CB III
cementom stmelené zmesi s označením  CBGM

Vyberte si kraj
Trenčianský kraj Žilinský kraj Prešovský kraj Košický kraj Banskobystrický kraj Nitranský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj